JWW członkiem Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej (PBIHP)

Pragniemy poinformować, że biuro rachunkowe JWW z początkiem 2021 roku dołączyło do grona członków Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej z siedzibą w Warszawie.

Obserwując trendy pojawiające się na rynku, których potwierdzeniem jest rosnąca ilość zapytań o nasze usługi od przedsiębiorców z Białorusi, postanowiliśmy nawiązać kontakt z Polsko-Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową, która poprzez wspieranie rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych, reprezentuje interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

Zależy nam na wsparciu naszych Klientów na każdym etapie ich działalności, a status członka niewątpliwie pozwoliłby nam poznać środowisko biznesowe, a także na wyminę doświadczeń, co skutkowałoby w zagwarantowaniu wsparcia i bezpieczeństwa podczas międzynarodowej współpracy. Dzięki pozyskanym kontaktom będziemy mogli stale poszerzać swoją wiedzę na temat ochrony i reprezentowania interesów swoich członków w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności przed organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Mamy nadzieję, że przynależność do PBIHP pozwoli nam na udział w kształtowaniu nowoczesnych form działalności gospodarczej, a przy tym zbudowaniu relacji w tym środowisku, która odzwierciedli się w wymiernych korzyściach, które klienci JWW uzyskają od nas, jako swojego partnera w biznesie.

 

Информируем вас, что бухгалтерское агентство JWW в 2021 году стало членом Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты с главным офисом в Варшаве.

Следуя актуальным тенденциям на рынке и принимая во внимание тот факт, что нам поступает всё больше вопросов от предпринимателей из Беларуси, мы приняли решение установить контакт с Польско-Белорусской промышленной палатой, которая поддерживает международные торговые отношения и представляет интересы всех состоящих в ней предпринимателей.

Наш приоритет — поддержка клиентов на каждом этапе их деятельности, а статус члена палаты позволит нам лучше узнать бизнес-среду и обменяться опытом, что обеспечит поддержку и безопасность международного сотрудничества. Благодаря новым контактам мы сможем расширить свои знания о защите прав и представлении интересов своих клиентов в сфере хозяйственной деятельности, а особенно в государственных институтах, региональных администрациях, местных и заграничных организациях.

Мы надеемся, что членство в ПБТПП позволит нам принять участие в создании современных форм хозяйственной деятельности, а также таких взаимоотношений в данной сфере, которые принесут выгоду клиентам и бизнес-партнёрам JWW.

 

http://pbihp.pl/

 

 

Zobacz również