Obsługa kadrowo-płacowa

Zatrudnienie pracowników wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich umów, regulaminów i ewidencji dokumentacji. Wybierając JWW zyskujesz pewność, że zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej firmie będzie przebiegać sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OBSŁUGA KADROWA W ROZUMIENIU JWW

 1. prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników
 2. przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 3. planowanie kalendarza pracowniczego:urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, zwolnienia chorobowe
 4. dokumentacja dot. przebiegu zatrudnienia
 5. prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 6. przygotowanie kompleksowej dokumentacji pracowników, pomagającej ustalić kapitał początkowy
 7. analiza sytuacji firmy oraz wykonanie regulaminów: pracy, BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 8. przygotowanie siatki wynagrodzeń
 9. opracowanie systemów motywacyjnych
 10. sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 11. obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

OBSŁUGA PŁACOWA W ROZUMIENIU JWW

 1. przygotowanie listy płac: z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 2. miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS
 3. wykonanie całorocznego i miesięcznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R)
 4. druki ZUS RMUA