Usługi księgowe

Od 18 lat świadczymy kompleksowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe i doradcze dla firm. W trosce o pełne bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, stale współpracujemy z zaufanymi partnerami: doradcą podatkowym, biegłym rewidentem, konsultantem BHP oraz kancelariami: prawną i notarialną.

Usługi księgowe świadczone przez JWW to gwarancja pełnego bezpieczeństwa zawieranych transakcji i prowadzonych rozliczeń bez konieczności zatrudnienia dodatkowego personelu.

Prowadzimy księgi rachunkowe w zakresie:

  • Zasad księgowych określonych w polskich przepisach oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej
  • Tworzenia polityki rachunkowości
  • Opracowania zakładowego planu kont
  • Bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych
  • Ewidencji środków trwałych wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji
  • Sprawozdania deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
  • Sporządzania sprawozdań finansowych
  • Okresowych sprawozdań dla GUS i NBP
  • Przygotowania zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką: dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Grupy Kapitałowej i innych
  • Konsolidacji sprawozdań finansowych