Zarządzanie płatnościami

Prawidłowy przepływ pieniędzy to najważniejszy proces w prawidłowym funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. W JWW nie zajmujemy się tylko obliczaniem podatków dla klientów, ale dbamy o najświeższe informacje związane z przepływem, w tym zakresie oferujemy:

  1. cykliczne rozrachunki
  2. wyszukiwanie przeterminowanych płatności
  3. wysyłanie powiadomień do dłużników
  4. obsługę rachunku bankowego klienta:
    1. wprowadzanie przelewów do systemu
    2. monitorowanie wpływów
    3. negocjacje kursów