15.02.2021: rusza e-PIT za 2020

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała już dla podatników rozliczenia roczne. Od 15 lutego będzie można złożyć rozliczenie PIT za rok 2020 w usłudze Twój e-PIT. Termin na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem to 30 kwietnia 2021 r.

Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej umożliwiono skorzystanie z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36.

Ważne! Rozliczenia udostępnione w usłudze wymagają samodzielnego uzupełnienia informacji dotyczących przychodów z działalności gospodarczej czy działów specjalnych produkcji rolnej. Na platformie będzie można też skorzystać z oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego czyli PIT-OP.

Terminy zgłoszeń:

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą:

• zweryfikować
• zmodyfikować lub
• zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT.

Następnie KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, bazując na podstawie dostępnych danych. Dlatego też PIT będzie złożony terminowo, nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych kroków.
Termin na złożenie zeznania PIT-28 za 2020 r. to 1 marca 2021 r.

UWAGA! Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Ważne jest, żeby pamiętać o weryfikacji rozliczenia, a następnie o jego zaakceptowaniu i pobraniu Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Korzystanie z usługi Twój e-PIT:

Skorzystanie z usługi możliwe jest przez e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl do której można się zalogować z użyciem Profilu Zaufanego (PZ), e-Dowodu lub poprzez bankowość elektroniczną. Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu.

Usługa będzie też dostępna z podaniem poniższych informacji:

• PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
• kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
• kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Z kolei podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczyli się samodzielnie, muszą podać kwotę nadpłaty/do zapłaty wskazaną na PIT-40A.

Podatnik, który skorzysta z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS uwzględniając przysługujące mu odliczenia np.:

• darowizny, w tym te związane z COVID-19,
• ulgę rehabilitacyjną,
• ulgę na Internet,
• ulgę termomodernizacyjną,
• wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
• odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Przy okazji ma możliwość wskazania wybranej Organizacji Pożytku Publicznego dla przekazania 1% swojego podatku.
Twój e-PIT wskazuje też mikrorachunek podatkowy tym, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, tak, by wygodnie dokonać płatności online.
Jeśli jednak zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. poinformuje podatnika o kwocie podatku do zapłaty.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/finanse/twoj-e-pit-2020-czeka-na-ciebie-od-15-lutego-na-e-us

Zobacz również