Prawidłowy przepływ pieniędzy to kluczowy proces dla właściwego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Pozwala on na dostarczenie przejrzystego obrazu bieżącej sytuacji finansowej i stanu rozrachunków z kontrahentami. W JWW nie zajmujemy się tylko wyliczeniem podatków dla klientów, ale dbamy o dostarczanie konkretnych informacji związanych z ich przepływem. Z powodzeniem zarządzaliśmy płatnościami m.in. fundacji, dla których ze względu na specyfikę źródeł finansowania i ich wydatkowania, bardzo istotne jest raportowanie bieżących wydatków. W tym zakresie oferujemy:

W zakresie zarządzania płatnościami oferujemy:

  • cykliczne rozrachunki,
  • wyszukiwanie i monitorowanie przeterminowanych płatności,
  • wysyłanie powiadomień do dłużników,
  • ewidencjonowanie wyciągów bankowych,
  • obsługę rachunku bankowego klienta,
  • wprowadzanie przelewów do systemu,
  • weryfikację wpływów,

Masz pytania?
Chętnie pomożemy

Skorzystaj z formularza kontaktowego
lub napisz do nas e-mail albo zadzwoń.

Tel: 71 793 72 82
Tel. 501 805 807
[email protected]


    Aktualności