Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych jest JWW sp. z o. o. Prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną wyjaśniającą, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników i użytkowniczek korzystających z usługi Newslettera, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera jest: JWW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, al. Wiśniowa 43a, 53-137 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281242 , (dalej: „Administrator”). 

Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora.

 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach przewidzianych prawem ma prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;

  4. przenoszenia danych do innego administratora;

  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 5. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera.

Aktualności