Zatrudnienie pracowników wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich umów, regulaminów oraz nadzoru nad kompletnością dokumentacji. Wybierając JWW zyskujesz pewność, że zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej firmie będzie przebiegać sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dzięki regularnie otrzymywanym newsletterom pozostaniesz na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach. Nasi specjaliści dokładnie wskazują na wszystkie procedury i formalności związane z nawiązaniem stosunku pracy, a także dzielą się swoim doświadczeniem na późniejszym etapie zatrudnienia. Najnowocześniejsze narzędzia pracy i wyszkolona kadra to gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług.

Obsługa kadrowo-płacowa

OBSŁUGA KADROWA W ROZUMIENIU JWW

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, aneksów do umów,
 • planowanie kalendarza pracowniczego: urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, zwolnienia chorobowe,
 • dokumentacja dot. przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie rejestru i monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji pracowników,
 • analiza sytuacji firmy oraz wykonanie regulaminów: pracy, BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • przygotowanie siatki wynagrodzeń,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,

OBSŁUGA PŁACOWA W ROZUMIENIU JWW

 • przygotowanie listy płac: z umów o pracę i umów cywilnoprawnych dla różnych systemów wynagrodzeń,
 • miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS,
 • wykonanie całorocznego i miesięcznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R),
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • druki ZUS RMUA,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON,

Masz pytania?
Chętnie pomożemy

Skorzystaj z formularza kontaktowego
lub napisz do nas e-mail albo zadzwoń.

Tel: 71 793 72 82
Tel. 501 805 807
[email protected]


  Aktualności