Atrybut „TP” – transakcje z jednostkami powiązanymi

Przypominamy, że wraz z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VAT, poza oznaczeniami GTU, wymagane jest również, aby każda faktura sprzedaży oraz zakupu posiadała oznaczenie specjalnym atrybutem.

 

Najistotniejsze z punktu prawidłowego oznaczania, jest atrybut „TP” – transakcje z jednostkami powiązanymi. Urzędy będą wymagać, aby w plikach JPK stosowano prawidłowo oznaczenia zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy.

Wyjaśnienia do symbolu TP:

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o VAT przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:

1) w rozumieniu:

art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 23m ust. 1 pkt. 5 w zw.  z pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podmioty powiązane, czyli:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

 

Z wyżej wymienionego katalogu wynika, że zakres kryteriów decydujących o podmiotach powiązanych jest rozległy i nie odnosi się wyłącznie do powiązań kapitałowych.

 

art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

Art. 11a ust. 1 pkt 5 w zw. z pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Podmioty powiązane, czyli:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład

2) wynikające ze stosunku pracy;

3) wynikające z tytułu przysposobienia.

 

STOPNIE POKREWIEŃSTWA

II stopień pokrewieństwa:

 • dziadek,
 • babka,
 • dziadek i babka,
 • wnuk,
 • wnuczka,
 • wnuk i wnuczka,
 • brat,
 • siostra,
 • rodzeństwo,

Pokrewieństwo zastępcze:

 • macocha,
 • ojczym,
 • pasierb,
 • pasierbica,
 • pasierbi,

Powinowaci:

 • żona, mąż, małżeństwo,
 • ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, rodzice męża lub rodzice żony, mąż córki, żona syna,
 • rodzeństwa współmałżonka – brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony,
 • współmałżonka rodzeństwa – żona brata, mąż siostry,
 • żona brata ojca,
 • żona brata matki,
 • mąż siostry matki lub siostry ojca,

 

PRZYKŁADY:

 • spółka dominująca – spółce zależnej i na odwrót, też wobec zakładu za granicą,
 • spółka lub osoba fizyczna – pracownikowi,
 • spółka A, w której wspólnik powiązany jest jako małżonek/krewny do II stopnia/powinowaty (np. teść) ze spółką B,
 • spółka z inną spółką w której członkiem Rady Nadzorczej jest ta sama osoba

 

Podstawa prawna:
– art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
– art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zobacz również