Biała lista: zmiana od 1 lipca 2020

Od 1 lipca 2020 r. nowego znaczenia nabierają przepisy dotyczące obowiązkowej zapłaty na rachunek wykazany w rejestrze podatników VAT. Poniżej wskazujemy na konkretne zmiany, które są związane z nowelizacją:

  • Z trzech do siedmiu dni zostanie wydłużony termin na złożenie formularza ZAW-NR,
  • Od teraz podatnicy składają ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do nich, a nie sprzedawcy,
  • Brak konieczności składania zawiadomienia każdorazowo po zidentyfikowaniu błędu, wystarczające będzie jednorazowe zawiadomienie dla płatności na dany rachunek,

Sankcje przewidziane w przypadku dokonywania płatności na rachunki niefigurujące w wykazie podatników nie znajdą zastosowania w przypadku dokonania przelewów na:

I) tzw. rachunki cesyjne; lub

II) rachunki wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank lub SKOK działalności faktoringowej; lub

III) rachunki prowadzone przez bank lub SKOK w ramach gospodarki własnej

  • Brak negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych oraz w zakresie solidarnej odpowiedzialności VAT dotyczyć będzie także zapłaty dokonanej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment),

Weryfikacja nie będzie już konieczna przy zapłacie za fakturę dokumentującą czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

 

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku od towarów i usług
Dz.U.2020.0.06 t.j. – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

Zobacz również