JPK dla małych i średnich przedsiębiorców

Z początkiem 2017 roku w życie weszły nowe zasady kontroli podatkowej. Każdy przedsiębiorca powinien być przygotowany do przekazania odpowiednim organom szczegółowych danych podatkowych. Muszą one zostać udostępnione w formie elektronicznej na każde żądanie.

Dowiedz się wicej Skontaktuj się z nami

JPK – z czym mamy do czynienia? Kto zobowiązany jest do sporządzania JPK?

JPK - czego dotyczy?

Obowiązek sporządzania JPK wprowadzono 1 lipca 2016, wówczas dotyczył on wyłącznie dużych firm. Od początku 2017 obejmie on również wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą księgowość z wykorzystaniem programów komputerowych.

Firmy te zobowiązane są do przekazania informacji podatkowych. Struktura przesyłania tego typu plików została określona przez Ministerstwo Finansów - powinien być to plik w formacie XML przekazany drogą elektroniczną.

Co zawiera JPK?

  • Księgi rachunkowe
  • Faktury VAT
  • Wyciąg bankowy
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Miesięczna ewidencja transakcji VAT (sprzedaż i zakup)
  • Stan magazynowy
  • Ewidencja przychodów

Kto skorzysta?

Głównym beneficjentem JPK są oczywiście organy podatkowe. Dzięki kompleksowym informacjom w formie elektronicznej kontrole skarbowe będą szybsze i dokładniejsze. Co oczywiście przełoży się korzystnie na finanse państwa.

Kto odczuje wprowadzenie JPK?

Należy pamiętać, że od 2018 roku zmiany obejmą również mikro przedsiębiorców. De facto prawie wszystkie formy działalności gospodarczej korzystające z oprogramowania księgowego będą zobowiązane do tworzenia plików JPK.

Mali i średni przedsiębiorcy muszą wysłać pierwsze ewidencje VAT już do 27 lutego 2017 roku. Zatem w ich obowiązku leży zaktualizowanie oprogramowania, tak by miało ono możliwość generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w odpowiednim formacie. Niedostosowanie się do tych zasad będzie karane grzywną zgodnie z art. 80 kodeksu karnego skarbowego.

Dodatkowe koszty dla firmy?

Jednolity Pliku Kontrolny nie powinien nieść za sobą nowych wydatków dla przedsiębiorstwa. W gruncie rzeczy polega on na wygenerowaniu pliku z danymi, które i tak podatnik zbiera w ciągu roku. Jedyny koszt, jaki poniesie firma będzie związany z ewentualnym aktualizowaniem oprogramowania oraz czasem potrzebnym na przygotowanie i wysłanie pliku.

1 lipca
2016

Duże przedsiębiorstwa

Zatrudniający > 250 pracowników z rocznym obrotem oscylującym > 50 mln EUR lub z sumą aktywów > 43 mln EUR.

1 stycznia
2017

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Zatrudniający < 250 pracowników z rocznym obrotem oscylującym < 50 mln EUR lub z sumą aktywów < 43 mln EUR. lub zatrudniający > 10 pracowników w dwóch poprzednich latach

1 stycznia
2018

Mikro przedsiębiorcy

Zatrudniający < 10 pracowników z rocznym obrotem do 2 mln EUR.

Przepisy dotyczące JPK obowiązują od 2016. Wraz z początkiem roku 2017 obowiązują także dla małych i średnich przedsiębiorstw!

Co w przypadku, gdy nie dostarczę JPK?

W przypadku nieprzekazania Jednolitego Pliku Kontrolnego bądź przekazania go w sposób wadliwy obowiązują sankcje odpowiedzialności karnej w dwóch wariantach:

Kara porządkowa do 2800 zł

Obciążeni nią zostaną przedsiębiorcy, którzy nie dostarczyli wymaganego dokumentu JPK w określonych ramach czasowych lub przedsiębiorcy, którzy odmawiają przedstawienia takiego dokumentu (w tym ksiąg podatkowych, wszelkiego rodzaju dowodów księgowych).

Kara grzywny do 17 760 000 zł

Nakładana na przedsiębiorców, którzy swoim działaniem utrudniają lub nie doprowadzają do okazania ksiąg lub innych istotnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sankcje nakładane są również na tych, którzy niszczą tego typu dokumenty uniemożliwiając organom podatkowym ich analizę.

Wdrożymy Jednolity Plik Kontrolny w Twoim przedsiębiorstwie!

Skontaktuj się z nami