AKADEMIA KOMPUTEROWA AKKOM

O FIRMIE

Akademia Komputerowa AkKom prowadzi najlepsze szkolenia w ramach czterech obszarów: Akademia Komputerowa, Centrum Antymobbingowe, Akademia Kosztorysanta, Akademia Zarządzania oraz szkolenia szyte na miarę!

Biuro rachunkowe JWW – DZIAŁANIA

Celem Akademii jest rozwijanie kompetencji zawodowych uczestników szkoleń. Przy świadczeniu tego typu usług konieczna jest znajomość przepisów i regulacji dotyczących sporządzania umów cywilnoprawnych z trenerami, odpowiednie dokumentowanie przychodów i kosztów oraz sporządzanie regulaminów. Całkiem słusznie wszystkie te tematy zostały powierzone nam, dzięki czemu osoby zarządzające mogą skupić się na spokojnym planowaniu dalszych działań biznesowych.

WSPÓŁPRACA

Od 10 lat prowadzimy księgowość firmy oraz zajmujemy się tematami związanymi z przygotowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej

www.akkom.net.pl

Aktualności