LKS OLIMPIA

O FIRMIE

Stowarzyszenie od 2003 roku ma na celu krzewienie kultury zdrowotnej i aktywności fizycznej, szczególnie na obszarach wiejskich. Klub posiada wiele sekcji sportowych i nadal się rozwija. Corocznie, w czasie wakacji organizuje imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży.

Biuro rachunkowe JWW – DZIAŁANIA

Jako organizacja pożytku publicznego, stowarzyszenie ma obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji finansowej i prezentowania wyników działalności statutowej według ściśle określonych zasad. Lubimy pomagać tym, którzy niosą dobro – dlatego aktywnie wspieramy Klub w zakresie rozliczeń księgowych i przygotowywania dokumentów.

WSPÓŁPRACA

Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową, z uwzględnieniem źródeł finansowania działalności klubu i generowania wydatków na podstawową działalność statutową.

www.olimpiazerniki.pl

Aktualności