Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI zajmuje się wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych w zdobywaniu wykształcenia. Od ponad 6 lat organizuje wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, kursy językowe i szkolenia, adaptuje podręczniki akademickie oraz prowadzi poradnictwo zawodowe.

Biuro rachunkowe JWW – DZIAŁANIA

Księgowość organizacji III sektora wymaga znajomości specyfiki funkcjonowania i prowadzenia rozliczeń fundacji i stowarzyszeń. Zasady obrotu finansami są odmienne od tych, które funkcjonują w środowisku biznesowym. Łączymy przyjemne z pożytecznym – dbając o sprawy księgowe wpływamy na rozwój organizacji, która niesie dobro innym.

Nasz system księgowy pozwala nie tylko ocenić i kontrolować sytuację materialną osobom zarządzającym – jest też dużym wsparciem dla koordynatorów projektów, którzy zdobywają środki na działalność.

WSPÓŁPRACA

Od 6 lat prowadzimy księgi handlowe oraz kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

www.tnm.org.pl

Aktualności