Kancelaria Notarialna Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze

O FIRMIE

Kancelaria notarialna istnieje na rynku od 1993 r. W działalności kładzie nacisk na świadczenie usług notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami kodeksu etyki zawodowej.

Biuro rachunkowe JWW – DZIAŁANIA

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, a wykonywane czynności mają charakter dokumentu urzędowego. Niezbędne jest rzetelne i skrupulatne prowadzenie tego typu działalności gospodarczej – również w kwestiach podatkowo- księgowych, którymi zajmuje się JWW.

WSPÓŁPRACA

Od wielu lat prowadzimy: podatkową księgę przychodów i rozchodów firmy, dział kadrowy, ewidencję środków trwałych. Na podstawie regularnie gromadzonych informacji sporządzamy: zestawienia wyników, sprawozdania i deklaracje.

www.tarkowski.pl

Aktualności