WROCŁAWSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O STOWARZYSZENIU

Poprzez realizowane projekty Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych tworzy warunki do pełnego, aktywnego udziału osób niepełnosprawnych i ich rodzin w ich środowisku lokalnym, między innymi poprzez zaspokojenie potrzeb informacyjnych oraz poradnictwo. Organizacja kładzie nacisk również na aktywizację zawodową i związaną z tym promocją zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Biuro rachunkowe JWW – DZIAŁANIA

JWW świadczy kompleksową usługę, która polega na szczegółowym rozliczaniu bieżących projektów, jak i wdrażaniu optymalizacji kosztów.

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z WSON od 2016 roku, prowadzimy pełną księgowość oraz świadczymy usługi kadrowo-płacowe

www.wson.wroc.pl

Aktualności