01.02.2021: rusza e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy to nowy pomysł Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, który umożliwi załatwienie wielu spraw online – bez konieczności wychodzenia z domu. 

 

Dostęp do serwisu będzie możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się z użyciem Profilu Zaufanego, e-Dowodu lub poprzez bankowość elektroniczną: https://urzadskarbowy.gov.pl/ 

Dostęp umożliwi wgląd do informacji i usług dotyczących bezpośrednio osoby zainteresowanej, a w kolejnych etapach także do spraw innych podatników, od których wcześniej uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta. 

Od 01.02.2021 przez e-Urząd Skarbowy można złożyć roczne zeznanie podatkowe oraz uzyskać dostęp do:

 • danych podatkowych,
 • informacji o prowadzonej działalności gospodarczej,  
 • aplikacji służącej do składania JPK,
 • płatności online obsługujących należności administracyjne, w tym – mandaty.

 e-US udostępnił także możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism: 

 • wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
 • zawiadomienie ZAW-NR ,
 • zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal),
 • pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty.

Na kolejnym etapie planowane jest udostępnienie platformy nie tylko dla podatników, płatników, pełnomocników, a również dla komorników i notariuszy.

Dodatkowo w serwisie będzie dostępna historia płatności online.  Na obecnym etapie płatności online mogą skorzystać osoby fizyczne. Docelowo zostanie wprowadzona taka możliwość dla spółek zarejestrowanych w KRS. 

Planowane jest też rozszerzenie funkcjonalności platformy o: 

 •  zaświadczenia, 
 • integrację z systemem e-TOLL, 
 • składanie wniosków i informacji o stanie spraw.

Czy już założyliście swoje konta w w e-Urzędzie Skarbowym? 

 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/finanse/startuje-e-urzad-skarbowy

Zobacz również