System TAX FREE – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany dotyczące systemu TAX FREE związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. TAX FREE ma zapewnić sprzedawcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie. Z kolei dla podróżnych oznacza to mniej formalności na granicy i szybki zwrot zapłaconego podatku VAT.

Sprawdź, kogo dotyczą i jak zmieni się proces zwrotu podatku podróżnym.

 

Przypominamy – podróżni (osoby fizyczne), którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, mogą skorzystać ze zwrotu podatku zapłaconego podczas nabycia towarów, jeśli:

  • kupili w Polsce towary o wartości powyżej 200,00 zł,
  • otrzymali paragon z kasy rejestrującej i dokument TAX FREE,
  • wywieźli towar w stanie nienaruszonym poza UE oraz uzyskali potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

 

O czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży takim podróżnym muszą:

1) zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W tym momencie dokona się weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy posiada co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. To konieczne warunki do tego, aby sprzedawać w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 rok;

2) udostępnić podróżnym przygotowaną na piśmie informację dotyczącą zasad zwrotu podatku. Należy ją sporządzić w czterech językach: polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim;

3) upewnić się, że punkty sprzedaży są oznaczone znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.

 

TAX FREE od stycznia 2022 – jak będzie wydawany dokument?

Od 1 stycznia 2021 r. przestanie funkcjonować papierowa forma dokumentu. Sprzedawca będzie wystawiał dokument elektroniczny z wykorzystaniem systemu TAX FREE. Podróżny otrzyma dokument elektroniczny, który sprzedawca prześle mu w uzgodniony sposób, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE.

 

Jak będzie dokonywany zwrot?

Aby otrzymać zwrot podatku, konieczne będzie okazanie dokumentu elektronicznego TAX FREE. Dodatkowo wymagane będzie elektroniczne potwierdzenie wydane przez urząd celno-skarbowy dotyczące wywozu towarów ujętych w tym dokumencie.

 

Co z kasą online?

Przypominamy – przedsiębiorcy są zobowiązani do wymiany kas na kasę online do 31 grudnia 2021 r., celem sprzedaży towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym.

 

                WAŻNE!
Żeby zarejestrować dane firmy na platformie PUESC i korzystać z procedury TAX FREE należy posiadać w każdym miejscu sprzedaży

co najmniej jedną kasę fiskalną online.

 

Podstawa prawna:
-art. 126-130, art. 145b ustawy z 11.03.20024 r. o podatku od towarów i usuług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm).

 

Zobacz również