Wymiana starych kas fiskalnych na kasy online

Przypominamy, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów lub usług dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym (czyli takim, którzy dokonują dostaw produktów rolnych pochodzących z ich własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystając ze zwolnienia w podatku VAT), mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż z użyciem kas fiskalnych.

Jeśli natomiast sprzedajesz towary lub świadczysz usługi tylko firmom, które ewidencjonują swoje przychody na podstawie wystawianych faktur, nie masz obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o obowiązku wymiany starych kas fiskalnych na kasy online, które pozwalają na automatyczną wysyłkę danych na zewnętrzne nośniki danych, jak i wysyłkę danych do Centralnym Repozytorium Kas (CRK), prowadzonemu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK gromadzi rejestr paragonów fiskalnych, raportów dobowych, zdarzeń o kasie, a także informacji o przeglądach okresowych. Paragony emitowane za pośrednictwem kas on-line mogą mieć postać papierową i elektroniczną.

Obowiązek wymiany starych kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na nowe jest wprowadzany etapami:

1. Od 1 stycznia 2020 r. kasę on-line zobowiązane są mieć firmy, które:

  • świadczą usługi związane z naprawą pojazdów silnikowych, jak i motorowerów, w tym też naprawą opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, a także w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • zajmują się sprzedażą benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

2. Od 1 stycznia 2021 r. kasę on-line zobowiązane są mieć firmy, które:

  • stale lub sezonowo świadczą usługi związane z wyżywieniem (stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania),
  • sprzedają z przeznaczeniem na cele opałowe węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

3. Od 1 lipca 2021 r. kasę on-line zobowiązane są mieć firmy, które świadczą usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (jedynie w zakresie wstępu).

Kasy wirtualne (mobilne):

Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział możliwość stosowania specjalnego rodzaju kas online. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na używanie kasy wirtualnej na swoich tabletach czy komputerach, nie będą musieli kupować osobnego urządzenia. Do grupy podatników, którzy mogą korzystać z tego rodzaju kas, ustawodawca zaliczył również podatników, którzy muszą wymienić kasy do końca 2020 r., tj. gastronomię, zakwaterowanie oraz sprzedaż węgla.

Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-korzystac-z-kasy-fiskalnej/proc_1575-rejestracja-kasy-fiskalnej

 

Zobacz również